tillhanda håller grävtjänster samt stubbfräsning enligt era önskemål med en 1,8 tons minigrävare. utgår från tibro

grävjobb i er trädgård
grävning för dränering
grävning för grund. för stenbeläggning kabeldragning vatten fiber kabel osv.
gummi larver på maskinen minskar eventuella skador på er tomt/gräsmatta. har även möjlighet att lägga ut mattor för maskinen.
eventuella skador reduceras då till ett minimum.

tillgängliga redskap
1 smalskopa 200 mm skopa
1 tandad 400 mm skopa
1 tandad 600 mm skopa
1 slät hydralisk slänt skopa
1 tjälkrok
vissa uppdrag kan ge rätt till rut/rotavdrag se skatteverkets hemsida.

stubbfräsning kan ge rätt till rutavdrag mer info om detta på skatteverkets hemsida.

flisstugg/flisshugg passar bra om ni har grenar/sly ni vill bli av med kan ge rätt till rutavdrag mer info på skatteverkets hemsida. maxstorlek 120mm

flistuggning

vedklyv max längd 37cm har även motorsåg att tillgå

padda/vibratorplatta för eran stenlägning/-garagegrund
försedd med gummiduk så jag kan köra ovanpå era stenplattor

jordborr passar bra till er som ska sätta plintar stolpar staket plantera häck tillgänliga storlekar
50mm
60mm
100mm
200mm
300mm
maxdjup 1.2 meter

slyröjning såsom vildvuxet gräs mindre buskar och snår kan ge rätt till rutavdrag se skatteverkets hemsida.

kraftfull jordfräs som kan riva upp gräsmatta med roterande knivar för nya odlings område flera redskap allt från att riva upp gräsmatta för nyodling till befintliga land kan göra potatis fåror med för den som önskar

lövblås ger ett snabbt omhändertagande av löv

multimaskin i detta fall utrustad med sopvals sopar av era garage uppfarter stenbelagda gångar osv.

altan och fasad tvätt tar även stall och ladugård även sterilisering med virkon